Grafitové elektrody RP

  • RP Graphite electrode

    RP grafitová elektroda

    Grafitová elektroda je hlavně usde pro výrobu oceli v elektrické peci, minerální horké peci a elektrické odporové peci. Grafitová elektroda vede elektrický proud do pece. Elektrický proud vytváří oblouk v tavicí oblasti v elektrické peci, když se teplota zvýší na asi 2000 stupňů Celsia, začne tavení. Naše řada grafitových elektrod je použitelná pro běžné pece a vysoké pece s vysokým tlakem a krátkým obloukem.